Dennie van Dolder

Assistant Professor of Finance - Vrije Universiteit Amsterdam

Department of Finance
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
NL-1081HV Amsterdam

E-mail: d.van.dolder@vu.nl

“amsterdam